”Vi har alla ett ansvar för vår hälsa och miljö”
Eva-Marie Nydahl arbetar som miljö- och kemteknisk konsult i det egna företaget Evema. Hon startade företaget 1994 och har arbetat med arbetsmiljö i hela sitt liv, ursprungligen på Arbetsmiljöverket. Numera hjälper hon kunder som tar in kemiska produkter i Norden att anpassa dem till nordisk lagstiftning.
Evema har många ben att stå på och får ofta förfrågan från leverantörer som ska in i Norden. De kanske köper en kemisk produkt någonstans i världen och behöver då hjälp med att anpassa produkten till den lagstiftning som gäller. Det kan röra sig om att se till att ett tvättmedel får rätt märkning och att det finns ett säkerhetsdatablad på landets språk. Kemikalier kan också ingå i hudprodukter och då måste det finnas en ”Safety Assessment” i första EU-land in, vilket är ännu ett uppdrag som företaget utför. Hon har också kunder som anlitar henne när det gäller transport av farligt gods.
– Det är viktigt att kunna bevaka all lagstiftning, även om det är svårt att hålla sig à jour med allting då många av företagen har både kemiska, kosmetika och medicinska produkter.
Evema arbetar därför i nätverk och tar in konsulter vid behov. Marknadsområdet är hela världen och det kan vara produkter som tillverkas i allt från Hongkong till Sydafrika. Hon kontaktar leverantören i landet och får en lista på innehållet från leverantören, som hon sedan går igenom för att kunna gå i god för att den stämmer med nordisk lagstiftning.

Ett tvättmedel får till exempel inte innehålla miljöfarliga tensider; numera är detta EU-anpassat, men Sverige har lite strängare krav vid märkning av förpackningen. Om en förpackning skulle var felaktigt märkt finns det straffavgifter via Miljöbalken som företagen får betala. Myndigheterna lägger hela tiden ansvaret på den som tar in produkten i landet.
– Stora företag har egna anställda som tar hand om det här, medan mindre företag behöver en konsult som arbetar på plats vissa dagar eller finns tillgänglig vid behov.
– Det är därför viktigt att gå igenom produkten innan man satsar på den. Det har till exempel varit mycket tal om att vissa leksaker som tillverkas i Asien innehåller ftalater, ett ämne som kan påverka fertiliteten, vilket nu innebär hårdare kvav inom EU. Ekonomin styr, men vi har alla ett ansvar för vår framtida hälsa och miljö.

Evema

Bransch:
Företag/tjänster / Kemiskt/Tekniskt / Miljökonsult / Miljöteknik / Miljövård

Telefon: 08-7564095


Email:
evema@telia.com

Adress:
Evema
St. Askensväg 16
18365 TÄBY

| 13 SENASTE FÖRETAGEN